سند بلاست

سند بلاست

فرآیندی که به موجب آن ذرات از قبیل (ماسه، اکسید آلومینیوم، کاربایت) تحت فشار روی قطعات شیشه ای، فولادی و... پاشیده می شود تا برای انجام کارهای مثل رنگ کاری آماده شوند. تمیز کردن سطوح قطعات برای رنگ کاری و دیگر فرآیندهای مورد نظر ما، از عمده ترین دلایلی است که باعث استفاده از سندبلاست شده است.